Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1593
Title: Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: technika gier fabularnych
autonomizujące techniki komunikacyjne
współpraca dydaktyczna
autonomizacja
narracyjne gry fabularne
role-playing games
RPG
Issue Date: 2008
Publisher: Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji IF UAM
Series/Report no.: Homo Communicativus 2(4)/2008, nr specjalny Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, red. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja, ss. 115-125;
Abstract: Celem artykułu jest nakreślenie możliwych kierunków badań w zakresie analizy dyskursu i szerzej pragmalingwistyki. Służy temu wyodrębnienie najważniejszych relacji komunikacyjnych zachodzących w klasycznych grach fabularnych (ang. Role-Playing Games), a także wskazanie zbieżności zachodzących pomiędzy relacjami uczestników techniki gier fabularnych jako komunikacyjnej techniki nauczania języków obcych a założeniami autonomizacji glottodydaktyki na poziomie akademickim, związanymi z ideą współpracy dydaktycznej i relacji wielopodmiotowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1593
http://www.hc.amu.edu.pl/numery/4/42008.html
ISSN: 1896-3099
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Surdyk Klasyfikacja interakcji w grach typu Role-Playing Games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych.pdf170.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.