Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16050
Title: Od uwikłania w uzależnienie od alkoholu do ustawicznego zdrowienia
Authors: Włodarczyk, Ewa
Editors: Karaszewska, Hanna
Silecka-Marek, Ewelina
Keywords: zdrowienie
uzaleznienie od alkoholu
terapia
recovery
alcohol addition
addiction therapy
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: (w:) H. Karaszewska, E. Silecka-Marek (red.), Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 19-36.
Abstract: W artykule omówiono kwestię wychodzenia z uzależnienia od alkoholu postrzeganego jako sytuacja trudna. Pokonanie uzależnienia jest procesem przebiegającym stopniowo i etapami. To nie jest ono wolne od trudności i wyzwań napotykanych przez ludzi uzależnionych od alkoholu, którzy autentycznie angażują się w proces terapii i autentyczną pracę nad sobą.
The article discusses the issue of recovery from alcoholism perceived as a difficult situation. Overcoming addiction is a process carried out in stages and gradually. It isn’t free of difficulties and challenges encountered by addicted to alcohol people who engage in therapy, and include authentic working on ourselves.
URI: http://hdl.handle.net/10593/16050
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E._Od uwikłania w uzależnienie od alkoholu do ustawicznego zdrowienia.pdf217.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.