Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16649
Title: Polska, Niemcy i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 r.)
Authors: Bielawska, Agnieszka
Keywords: bezpieczeństwo
energetyka
gazociąg
Niemcy
Polska
Unia Europejska
Issue Date: 2015
Publisher: WNPiD
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2015, s. 5-34
Abstract: Artykuł zarysowuje kwestię bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Nakreślony w nim został przebieg prac w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim nad dokumentami unijnymi "trzeciego pakietu energetycznego" oraz nad rozporządzeniem w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Zarysowana została również postawa RFN i RP wobec budowy Gazociągu Północnego, Południowego oraz Nabucco. Poruszone kwestie rozpatrzone zostały pod kątem ich wpływu na stosunki polsko-niemieckie, zarówno bilateralne, jak i na arenie europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/16649
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polska_Niemcy_a_bezpieczenstwo_energetyc.pdf135.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.