Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16719
Title: Nowa Konstytucja polska
Authors: Peretiatkowicz, Antoni
Keywords: WPiA
Issue Date: 1935
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 15, 1935, z. 2, s. 49*-60*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16719
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1935, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-007 DR ANTONI PERETIATKOWICZ RPEiS 15(2), 1935.pdf270.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.