Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16742
Title: Konstytucja kwietniowa a pojmowanie prawa
Authors: Czuma, Ignacy
Issue Date: 1935
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 15, 1935, z. 4, s. 166*-174*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16742
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1935, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-011 DR. IGNACY CZUMA RPEiS 15(4), 1935.pdf248.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.