Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17117
Title: Spis treści RPEiS 47(3), 1985
Other Titles: Contents RPEiS 47(3), 1985
Keywords: spis treści
contents
Issue Date: 1985
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 47, 1985, z. 3.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/17117
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1985, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 SPIS TREŚCI.pdf269.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.