Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/172
Title: Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska
Other Titles: Bewitching Central Europe: Geopolitical Space and Contemporary Ukrainian Literature
Authors: Pawłyszyn, Marko
Matusiak [tł.], Agnieszka
Keywords: Postmodernizm
Postmodernism
Studia postkolonialne
Postcolonial study
Europa Środkowa
Central Europe
Ukraińska tożsamość narodowa
Ukrainian national identity
Ukraińska proza
Ukrainian prose
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 127-142.
Abstract: Niniejszy artykuł analizuje motyw przestrzeni i topografii we współczesnej ukraińskiej prozie. Autor spogląda na nie z perspektywy postkolonialnego dyskursu, który ukazuje, że zarówno okres sowiecki jak i postsowiecki przyniósł podniesienie wartości typowych ówcześnie wzorów przestrzennej retoryki w ukraińskiej literaturze. Ekspert literacki bada m.in. prozę Andrija Kurkova, Walerija Szewczuka, Jewhena Paszkowskiego, Serhija Żadana i Jewhenii Kononenko, z naciskiem na prozę i eseje Andruchowycza.
The following paper analyses selected motifs of space and topography in contemporary Ukrainian prose. The author views them from the perspective of post-colonial discourse which shows that both the Soviet and the post-Soviet age gave rise to some the-then typical patterns of spatial rhetoric valid in Ukrainian literature. The literature expert researches into the prose of inter alia Andrij Kurkov, Valerij Shevchuk, Yevhen Pashkovs'kyj, Serhij Zhadan and Yevheniia Kononenko with a focus on the writings and essays of Yurij Andrukhovych
URI: http://hdl.handle.net/10593/172
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawłyszyn M..pdf118.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.