Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17321
Title: Leticia A. Bourges, Agricultura y urbe: ventajas y desafíos frente a la necesidad de un desarrollo integral (Rolnictwo i urbanizacja: korzyści i wyzwania wynikające z konieczności zintegrowanego rozwoju), RDAA 2015, nr 66, s. 51–70.
Authors: Różański, Krzysztof
Keywords: przegląd piśmiennictwa
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego, 2016 Nr 1 (18), s.194-196
URI: http://hdl.handle.net/10593/17321
DOI: 10.14746/ppr.2016.18.1.15
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2016 Nr 1 (18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPR_1_18_2016_przeg_pism_Krzysztof_Rozanski.pdf187.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.