Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17384
Title: Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych
Authors: Drabek, Aneta
Rozkosz, Ewa A.
Kulczycki, Emanuel
Keywords: czasopisma naukowe
bibliometria
naukometria
polityka naukowa
Issue Date: 22-Jan-2017
Publisher: Scholarly Communication Research Group
Citation: Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394.
Series/Report no.: Raport Scholarly Communication Research Group;Raport nr 3
Abstract: Raport zawiera dane bibliometryczne na temat 2356 polskich czasopism naukowych ze wszystkich grup nauk umieszczonych na Wykazie czasopism punktowanych z 2016 r. Analizowaliśmy opóźnienia wydawnicze w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych czasopism. Przyjęliśmy, że czasopisma naukowe w drugiej dekadzie XXI-wieku muszą prowadzić aktualną stronę internetową, na której zamieszczają przynajmniej informacje o kolejnych numerach. Punktem wyjścia do analiz były dane o czasopismach i stronach internetowych zawarte w Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/). Aby zebrać jak najdokładniejsze informacje, uzupełniliśmy zbiór odnośników do czasopism o te zawarte w „Ariancie” (http://arianta.pl), tj. w najpełniejszej bazie polskich czasopism naukowych. Sprawdzaliśmy opóźnienia wydawnicze z 2015 r. i 2016 r. Za opóźnienie uznaliśmy niezamieszczenie informacji (np. spisu treści czy też linków do pełnych tekstów) o co najmniej jednym wymaganym numerze. Raportowaliśmy, ile w danym roku ukazało się numerów, a ile powinno się ukazać. Za brak opóźnień uznaliśmy opublikowanie informacji o liczbie numerów równej lub większej od liczby wynikającej z zadeklarowanej przez czasopismo częstotliwości. Dla przykładu: kwartalnik w 2016 r. powinien był opublikować informacje (np. spis treści, link do księgarni itd.) o czterech numerach lub więcej.
Sponsorship: Raport powstał jako część prac w projekcie Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0057/NPHR3/H11/82/2014
URI: http://hdl.handle.net/10593/17384
DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raport_3_SCRG.pdf552.23 kBAdobe PDFView/Open
Zacznik1Analizaopniewydawniczych.xlsx195.24 kBMicrosoft Excel XMLView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.