Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17443
Title: Językowe sposoby ujmowania upadku systemu komunistycznego w polskiej i niemieckiej kulturze pamięci
Other Titles: The linguistic perception of the collapse of communism in the Polish and German culture of memory
Authors: Dobkiewicz, Magdalena
Advisor: Jakóbczyk, Stanisław. Promotor
Keywords: kultura pamięci
Niemiecka Republika Demokratyczna
Polska Republika Ludowa
upamiętnianie
culture of memory
German Democratic Republic
People’s Republic of Poland
Issue Date: 2017
Abstract: Przedmiotem pracy jest zestawienie i porównanie sposobów upamiętniania okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej we współczesnej polskiej i niemieckiej kulturze pamięci. W tym celu analizowane są instytucjonalne przejawy upamiętniania, których rezultatem są teksty pisane o okresie 1945-1990. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, ale z doniosłą rolą etnolingwistyki, która obejmuje swoim zakresem badanie związków między językiem a kulturą. Wynikiem analizy języka instytucji, a przede wszystkim ich leksykalnych preferencji, jest wyodrębnienie i ustalenie kontekstowego znaczenia słów-kluczy i wyznaczenia głównych kręgów semantycznych polskich i niemieckich tekstów upamiętniających, na podstawie których można wnioskować o specyfice kultury pamięci w obu krajach. Założywszy, że upamiętnianie rozgrywa się w przestrzeni semantyczno-językowej, z polskich i niemieckich tekstów instytucji upamiętniających wyodrębniono następujące słowa-klucze, związane z upamiętnianiem okresu PRL i NRD: ‘władza’/‘die Macht’, ‘społeczeństwo’/’die Gesellschaft’, ‘die friedliche Revolution’, ‘Der Weg zur Einheit’, ‘droga do wolności’, ‘die Aufarbeitung’, ‘przywracanie pamięci’ oraz ‘upamiętniać’/’gedenken’.
The subject of the work is a summary and comparison of ways of commemorating the Polish People's Republic and the German Democratic Republic in the contemporary Polish and German culture of memory. For this purpose a body of written texts from a few institutions, which commemorate the period of 1945-1990 has been analyzed. The result of the analysis of the lexical preferences of the institutions was an attempt to determine the contextual meaning of the keywords and the lexical-semantic center of the Polish and German texts. All that leading to conclusions about the specificity of the memory culture in both countries. The following keywords associated with the commemoration of the PPR and the GDR have been selected: 'Power' / 'die Macht', 'society' / 'die Gesellschaft', 'die friedliche Revolution', 'Der Weg zur Einheit', 'Road to Freedom', 'die Aufarbeitung', 'restoring the memory', 'to commemorate' / 'gedenken'. The thesis is interdisciplinary, however, with an important role of ethnolinguistic, which refers to the study of the relationship between language and culture.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/17443
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat M. Dobkiewicz.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.