Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17582
Title: Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć
Authors: Doda-Wyszyńska, Agnieszka
Keywords: przedstawienie
montaż
model
obraz
ilustracja
uzmysłowienie
dyskurs
ethos
techne
czas – przestrzeń
podmiot – przedmiot
powiększenie
Blow up
Antonioni
Kant
Rancière
Peirce
Lyotard
Jung
Certeau
Heidegger
Derrida
Lacan
Deleuze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Citation: A.Doda-Wyszyńska, Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2016.
Abstract: Przedstawienie dotyczy sfery obrazu i wyobrażania sobie czy widzenia, dyskurs – sfery wypowiadania, a norma – sfery prawa, stawiającej również na przykład pytanie o rolę znaku w komunikacji. Kategorie te wysuwają się na pierwszy plan pojedynczo lub parami, ponieważ trudno jest jednocześnie przemyśleć trzy sfery oddziaływania komunikatu: wypowiadania, widzenia i oznaczania. Któraś ze sfer zawsze pozostaje w tle refleksji o procesach poznania. Tylko niektórzy filozofowie próbowali myśleć o tych sferach jednocześnie, na przykład: Platon, Kant, Hegel, Heidegger. Wpadali też z tego powodu w przedstawieniowe pułapki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17582
ISBN: 978-83-64902-19-2
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulapki_przedstawienia_Rep.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons