Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGraf, Magdalena-
dc.contributor.authorCieliczko, Małgorzata-
dc.date.accessioned2017-06-14T09:58:32Z-
dc.date.available2017-06-14T09:58:32Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation"Język. Religia. Tożsamość" 2016, nr 1, s. 5-26pl_PL
dc.identifier.issn2083-8964-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/17892-
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest wódka oglądana z perspektywy filologicznej (kulturowej, literackiej, językowej), metodologicznie łączącej podejście mikrohistoryczne ze zwrotem ku przedmiotom. Autorki prezentują istotne zagadnienia związane z kulturą tworzenia i spożywania tego trunku (zarówno w przeszłości, jak i współcześnie) oraz jego obecnością w polskich tekstach literackich (pamiętnikarskich, poetyckich i prozatorskich). Istotną częścią artykułu jest refleksja nad językowym aspektem obecności alkoholu: od licznych nazw gatunkowych i potocznych wariantów leksemu wódka, po charakterystyczne dla najnowszej polszczyzny, liczne nazwy własne.pl_PL
dc.description.abstractThe article is about vodka that is studied from a philological perspective (cultural, literary, linguistic). The methodology used in the text is a combination of the microhistory and the object-turn. Authors present important issues connected to the culture of producing and consuming this alcoholic beverage (in the past and nowadays) and the forms of its presence in polish literature (i.e. in memoirs, poetry, novels). Significant part of the article is the linguistic research: from the names of specific kinds of vodka and colloquial variants of lexeme vodka to characteristic for the latest Polish language numerous proper names.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectwódkapl_PL
dc.subjectliteraturapl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectonomastykapl_PL
dc.subjectmikrohistoriepl_PL
dc.subjectzwrot ku rzeczompl_PL
dc.subjectprzedmiotpl_PL
dc.subjectkultura materialnapl_PL
dc.subjectfarmakonpl_PL
dc.subjectvodkapl_PL
dc.subjectliteraturepl_PL
dc.subjectonomasticspl_PL
dc.subjectmicrohistorypl_PL
dc.subjectreturn to thingspl_PL
dc.subjectobjectpl_PL
dc.subjectmaterial culturepl_PL
dc.subjectpharmakonpl_PL
dc.titleOd akwawity do Amatora - wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczypl_PL
dc.title.alternativeFrom aquavitae to Amator [Lover] – vodka in polish culture. A study of the problempl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Cieliczko, M. Graf, Od akwawity do Amatora - wódka w polskiej kulturze.pdf415.68 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons