Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17953
Title: Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland
Other Titles: Niegrzeczność w prośbach formułowanych przez Polaków uczących się języka angielskiego jako obcego
Authors: Szczepaniak-Kozak, Anna
Keywords: interlanguage pragmatics
impoliteness
Polish EFL learners
requestive directness
mitigating devices
aggravating devices
Issue Date: 15-Jun-2017
Publisher: Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Citation: Linguistica Copernicana, 13/2016, pp. 319-334
Abstract: This study intends to expand the range of studies on the acquisition of pragmatic competence in English as a foreign language, with special attention paid to impoliteness. It examines the development of one component of learner interlanguage pragmatics, i.e., requests, and looks for acquisitional patterns in modifying their impositive force in advanced Polish learners of English. A sample of linguistic written data was collected in a longitudinal study by means of a discourse completion task (DCT). The author seeks evidence of impoliteness by examining alerters, external moves, internal mitigation, together with strategies for expressing the directness of requests. On this basis, conclusions about noticeable impoliteness in the interlanguage pragmatic competence of the participants are drawn.
Celem artykułu jest poszerzenie stanu wiedzy na temat nabywania kompetencji pragmatycznej w języku angielskim jako obcym ze szczególnym uwzględnieniem niegrzeczności językowej. Autorka analizuje jeden komponent pragmatyki interjęzykowej, tj. prośby – dyrektywne akty mowy, i doszukuje się tendencji charakterystycznych dla Polaków uczących się tego języka w obrębie strategii użytych do wyrażenia prośb oraz środków modyfikujących ich dolegliwość (ang. imposition). Dane językowe zebrano w badaniu podłużnym za pomocą kwestionariusza sytuacyjnego. Analiza próśb skupia się na przejawach niegrzeczności językowej na czterech poziomach: powitania, strategie wyrażania bezpośredniości próśb, wewnętrzne i zewnętrzne środki modyfikujące. Na tej podstawie autorka wyciąga wnioski na temat tendencji rozwojowych w kompetencji pragmatycznej uczestników badania w obrębie niegrzeczności językowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17953
ISSN: 2080-1068
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Impoliteness in EFL learning_Szczepaniak-Kozak.pdfImpoliteness in EFL pragmatic competence_Szczepaniak-Kozak897.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons