Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/18795
Title: Umowy międzynarodowe Polski Ludowej w okresie dwudziestolecia
Other Titles: The Treaties of Polish People's Republic in the Twenty Years
Authors: Nahlik, Stanisław E.
Issue Date: 1964
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 4, s. 35-67
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/18795
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1964, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004 STANISŁAW E. NAHLIK.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.