Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/18796
Title: Podstawy prawne bezpieczeństwa Polski
Other Titles: The Legal Grounds of Poland's Security
Authors: Klafkowski, Alfons
Issue Date: 1964
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 4, s. 17-34
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/18796
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1964, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003 ALFONS KLAFKOWSKI.pdf329.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.