Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18803
Title: Wnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej – wybrane problemy i proponowane zmiany
Other Titles: Application procedure for the access to public information – selected issues and proposed changes
Authors: Bury, Paweł
Keywords: dostęp do informacji publicznej
access to public information
wnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej
application procedure of access to public information
postulaty de lege ferenda
de lege ferenda postulates
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 73-86
Abstract: Artykuł koncentruje się zarówno na wybranych problemach praktycznych, jak i propozycjach zmian w trybie wnioskowym dostępu do informacji publicznej w Polsce. Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ujawniła bowiem liczne wady i braki w obowiązującej regulacji prawnej.
The article focuses on both selected practical problems and proposals of changes in the application procedure for the access to public information in Poland. Current practice of applying the provisions of the Access to Public Information Act has revealed numerous disadvantages and shortages in the existing legal regulations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18803
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_BURY.pdf343.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.