Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18810
Title: Rzecznik Finansowy – „nowa-stara” ochrona konsumenta?
Other Titles: Financial Ombudsman – ‘new-old’ consumer protection?
Authors: Rzeszowski, Jakub
Keywords: Rzecznik Finansowy
Financial Ombudsman
konsument
consumer
reklamacja
complaint
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 183-195
Abstract: Przedmiotem artykułu jest nowa instytucja Rzecznika Finansowego funkcjonująca w polskim porządku prawnym. Autor porusza problematykę kompetencji Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony konsumenta. Zwraca uwagę na genezę powstania instytucji, zadania i korzyści dla konsumenta. Jak wynika z zamieszczonych w artykule rozważań, Rzecznik Finansowy stoi na straży ochrony konsumenta, czyli słabszej strony stosunku prawnego w starciu z podmiotami rynku finansowego. W podsumowaniu pracy autor zwrócił uwagę, że bez aktywności konsumenta nie będzie dobrze funkcjonującego Rzecznika Finansowego.
The subject matter of the article is the new institution of the Financial Ombudsman functioning in the Polish legal system. The author raises the issue of the competence of the Financial Ombudsman in the field of consumer protection. The attention is drawn to the origins of the institution, tasks and benefits for the consumer. As it follows from the contents of the article, the Financial Ombudsman upholds protection of a consumer which is the weaker party of a legal relationship against the entities of a financial market. In the conclusion, the author pointed out that without the involvement of the consumer the Financial Ombudsman will not be functioning well.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18810
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_RZESZOWSKI.pdf328.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.