Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18989
Title: Gromadzenie jako zaplecze kształtowania marki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Authors: Bródka, Małgorzata
Adamiak, Kinga
Issue Date: 2013
Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Citation: Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11-12 września 2012r., red. J.Stawińska, Warszawa 2013, s.73-79.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18989
ISBN: 978-83-64203-03-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF_Output.PDF8.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons