Artykuły naukowe (Bib)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 124
 • Item
  Czyją drukarnię w 1557 roku umieścił w swoim domu Kasper Goski, burmistrz poznański?
  (Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023-02) Wójcik, Rafał
 • Item
  Otwarta nauka – otwarte dane badawcze – nowe zadania bibliotek naukowych: raport z badania pilotażowego
  (2022) Kuczkowska, Maria; Theus, Monika
  Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło zauważalne zmiany w funkcjonowaniu bibliotek naukowych. Niezwykle ważny dla poszerzenia zakresu zadań bibliotek – obok ekspansywnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – okazał się ruch Open Access. Aktywny udział bibliotek w rozwoju idei Open Access, a z czasem Open Science, postawił przed bibliotekarzami nowe zadania. Zauważając pewną fragmentaryczność obrazu otwarta nauka – biblioteka naukowa, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu postanowiła przeprowadzić ilościowe badanie pilotażowe. Zwrócono się z prośbą do pracowników bibliotek państwowych szkół wyższych oraz instytucji naukowych o wypełnienie krótkiego kwestionariusza ankiety na temat otwartej nauki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z otwartymi danymi badawczymi. Celem tego sondażowego badania było określenie stopnia zaangażowania bibliotek naukowych w nurt otwartej nauki oraz zdiagnozowanie poziomu wiedzy bibliotekarzy na temat otwartych danych badawczych. Metoda – Zastosowano technikę ankiety i narzędzie w postaci kwestionariusza online, składającego się z 17 pytań. Ankieta miała charakter jednorazowy. Wiadomość z prośbą o wypełnienie kwestionariusza została wysłana na skrzynki mailowe 171 instytucji. Wnioski – Ankieta pozwoliła zweryfikować obraz zmian zauważalnych w działalności bibliotek naukowych – widoczne symptomy to m.in. kształtujący się zawód data steward, powstające zespoły zadaniowe ds. otwartej nauki, budowanie repozytoriów danych badawczych. Badanie wyraźnie potwierdziło, że otwarta nauka wyznacza nowe obszary działania bibliotek naukowych.
 • Item
  Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  (2021) Kuczkowska, Maria
  Otwarte dane badawcze od kilku lat stanowią temat dyskusji akademickich – mają zarówno gorących orędowników, jak i zagorzałych przeciwników. Dostrzegając różnorodność postaw, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (BU) wraz z pełnomocnikiem ds. otwartego dostępu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu zwróciła się z prośbą do naukowców z UAM o wypełnienie ankiety. Celem badania było zdiagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności i potrzeb pracowników z zakresu udostępniania danych badawczych. Postawiono hipotezę, że pracownicy UAM będą w tym zakresie zróżnicowani, a zróżnicowanie to będzie wynikać np. z reprezentowanych przez nich dyscyplin naukowych, stanowiska czy stażu pracy. W badaniu zastosowano technikę ankiety; kwestionariusz udostępniono online w wewnętrznej sieci uczelnianej. Ankieta miała charakter jednorazowy; składała się z 13 pytań – respondenci mieli do wyboru pytania zarówno zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i pytania otwarte. Wnioski – Hipoteza, iż stosunek do otwartych danych badawczych będzie wynikać z reprezentowanych dyscyplin naukowych, stanowiska czy stażu pracy, potwierdziła się tylko częściowo, ukazując, że choć na UAM tego typu zróżnicowanie występuje, to jego determinantami muszą być inne zmienne. Zaskakująca okazała się słaba znajomość zagadnień prawnych związanych z udostępnianiem danych badawczych. Wyraźnie zaznaczona przez respondentów potrzeba wsparcia w kwestii udostępniania danych badawczych wyznacza nowe zadania przed Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu.
 • Item
  Interpretacje i konteksty paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Od nurtu klasycznego do zarządzania bibliotekami
  (Stowarzyszenie EBIB, 2021) Bródka, Małgorzata
  Dotychczasowa perspektywa badawcza paradygmatu zrównoważonego rozwoju obecna w literaturze przedmiotu nie dała jednej zintegrowanej koncepcji zagadnienia. Aparat pojęciowy i metodologiczny wypracowany przez poszczególne dyscypliny może posłużyć do identyfikacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju w bibliologii. Artykuł opiera się na założeniu, że jako praktyczną metodę wdrożenia jego zasad należy przyjąć zarządzanie oparte na połączeniu klasycznych i nowatorskich zadań bibliotek.
 • Item
  Kilka uwag o symbolice masońskiej
  (2020) Grażyńska, Iuliana
  Symbolika masońska różni się od tradycyjnej symboliki, ponieważ jest zarezerwowana przede wszystkim dla wtajemniczonych. Wśród prac na ten temat wyróżnia się m.in. Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia Irène Mainguy, publikacja przedstawiana w niniejszym artykule. Książka pozwala zapoznać się z poszczególnymi pojęciami, usystematyzować wiedzę teoretyczną i empiryczną na temat symboliki i jej ewolucji oraz znaleźć informację o wszystkich stopniach lożowych w historii Ars Regia. Symbolika masońska ewoluuje i przenika dziedziny oraz obszary związane m.in. z życiem codziennym. Niektóre symbole kojarzy każdy z nas, znaczenie innych nadal pozostaje tajemnicą.
 • Item
  Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient
  (2019) Grażyńska, Iuliana
  Znajdujące się obecnie w Collegium Martineum UAM zbiory masońskie wciąż zaskakują swoją unikalnością. W toku ich opracowywania znaleziono niezwykły rękopis XVIII-wieczny przedstawiający spuściznę francuskich pieśni wolnomularskich z okresu panowania Ludwika XV, napisany przez anonimowego autora. W wyniku analizy rękopisu udało się zidentyfikować: okres, kiedy został zapisany, śpiewniki, z których pochodzi większość tekstów, autorów dwóch pieśni i przewidywane miejsce warsztatu jego składania oraz autora 27 cennych rycin, którymi jest ozdobiony rękopis, czyli założyciela słynnej sieci grawerów w Paryżu w XVII wieku. Rękopis zachwyca techniką składania i równocześnie otwiera pole dla historyków muzyki wolnomularskiej do dalszych poszukiwań w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 • Item
  Biblioteka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania współpracy z użytkownikiem w społeczeństwie informacyjnym
  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych, 2017) Bródka, Małgorzata
 • Item
  Elektroniczne czasopisma w sieci: analiza wykorzystania na przykładzie repozytorium AMUR i platformy PRESSto
  (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021) Dodot, Anna; Theus, Monika
 • Item
  Rękopisy
  (2015) Szulc, Alicja; Daina, Kolbuszewska
  Informator o zasobie rękopiśmiennym Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zawiera krótki opis historii zbiorów, najcenniejszych obiektów i poszczególnych kolekcji oraz bibliografię.
 • Item
  Modlitewnik Zygmunta I Starego. Facsimile
  (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016) Wójcik, Rafał; Krzak-Weiss, Katarzyna; Wydra, Wiesław; Wójcik, Rafał
  Plik zawiera wstęp do faksymilowej edycji "Modlitewnika Zygmunta I Starego", powstałego w słynnym warsztacie Stanisława Samostrzelnika. Modlitewnik Zygmunta I Starego znajduje się obecnie w British Library w Londynie (sygnatura: Add. 15281). Prezentowane wydanie zawiera facsimile rękopisu oraz wstęp (w językach polskim i angielskim), w którym opisano historię zabytku, jego zawartość oraz walory artystyczne. Wyposażenie modlitewne kodeksu składa się z dwóch głównych części. Część pierwszą rozpoczyna tzw. Psałterz św. Hieronima, natomiast część drugą stanowi Clipeus spiritualis. Modlitewnik jest formatu małego quarto i zawiera 203 karty pergaminowe oraz 15 kart papierowych. Tekst główny został zapisany kaligraficzną rotundą humanistyczną oraz italiką, natomiast notatki kreślono kursywą. Zapiski upiększają liczne ozdobne inicjały. Kolumny otacza potrójna listwa, oddzielająca od tekstu spore marginesy, z których wiele ozdobiono mniej lub bardziej dekoracyjnymi bordiurami. Najpiękniejszym elementem modlitewnika są cztery miniatury: Św. Hieronim w skryptorium, Chrystus udzielający komunii Zygmuntowi I, Maria z Dzieciątkiem oraz frontyspis do drugiej części kodeksu.
 • Item
  Modlitewnik Zygmunta I Starego. Facsimile
  (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016) Wójcik, Rafał; Krzak-Weiss, Katarzyna; Wydra, Wiesław; Wójcik, Rafał; Gajda, Krzysztof
  The file contains an introduction to the prayer book of the king Sigismund I the Elder, one of the most important kings of Poland. The prayer book has been made in the workshop of Stanisław Samostrzelnik, famous book illuminator of the 16th century Poland.
 • Item
  Introduction in: Modlitewnik królowej Bony 1521-1528. Facsimile.
  (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016) Wójcik, Rafał; Gajda, Krzysztof
  This file contains an introduction to the facsimile edition of the prayer book belonging to the queen Bona Sforza, wife of Sigismund I the Elder. The illuminations in the prayer book have been made in a workshop of Stanisław Samostrzelnik, the most famous book illuminator in Poland of the 16th century.
 • Item
  Modlitewnik królowej Bony 1521-1528. Facsimile. Wstęp Rafał Wójcik.
  (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016) Wójcik, Rafał; Krzak-Weiss, Katarzyna; Wydra, Wiesław; Wójcik, Rafał
  Plik zawiera wstęp do faksymilowej edycji "Modlitewnika królowej Bony", zwanego także Godzinkami królowej Bony, który znajduje się w Bodleian Library w Oksfordzie (sygnatura: Douce 40). Oprócz ewidentnych wskazówek, jakimi są herby na kilkunastu miniaturach, o tym, iż manuskrypt sporządzono dla królowej Bony, świadczy także jej imię, dwukrotnie zapisane w jednej z modlitw (k. 249, 249v). Prezentowane wydanie zawiera facsimile rękopisu oraz wstęp (w językach polskim i angielskim), w którym opisano historię zabytku, jego zawartość oraz walory artystyczne. Otwierający Modlitewnik kalendarz obejmuje przedstawienia wszystkich znaków zodiaku, podaną w nagłówku liczbę dni każdego miesiąca i dni miesięcy księżycowych, złote liczby oraz tzw. litterae feriales na określenie dni tygodnia. Modlitewnik został ozdobiony 15 całostronicowymi miniaturami oraz licznymi bordiurami typu włoskiego i północnego. Jego wystrój malarski uznawany jest powszechnie za szczytowe osiągnięcie Stanisława Samostrzelnika – artysty, który stworzył dekoracje również trzech innych modlitewników zachowanych do naszych czasów.
 • Item
  Virgil Gheorghiu – poetul Romaniei si al Lui Hristors
  (1996) Grażyńska, Iuliana
 • Item
 • Item
  Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form – legalnych i nielegalnych
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Rychlik, Małgorzata; Theus, Monika
  Artykuł prezentuje nowy podział form otwartego dostępu (OD), począwszy od zielonej i złotej drogi poprzez diamentowe, brązowe i hybrydowe ścieżki aż do zjawisk patologicznych funkcjonujących w obszarze OD. Tym ostatnim poświęcono szczególną uwagę, opisując zjawiska cyfrowego piractwa, klasyfikowanych jako czarny OD sieci społecznościowych dla naukowców oraz czasopism drapieżnych. Toczące się dyskusje w środowisku naukowym na temat nielegalnych dróg OD prowadzą do wniosków wskazujących konieczność wprowadzenia zmian w otwartym modelu publikowania, tak aby zapobiec takim nadużyciom.
 • Item
  The Web of Science database as a source of information on Open Access publications from the Czech Republic and Poland
  (2018) Rychlik, Małgorzata
  This paper aims to present the Web of Science database as an important source of information on Open Access publications. The indirect goal of the study was to examine whether there were any differences between scholars and researchers from the Czech Republic and Poland in open publishing and, if so, to what degree? Methods: the first stage of the study involved data extraction from the WoS CC database of publications that dealt primarily with OA publishing. The data included 9,244 publications from Poland and 3,870 publications from the Czech Republic published in 2013. For both countries under scrutiny, the following comparisons were made: type of documents, language of publication, the most popular research areas in OA and bibliometric indicators (citations and H-index). In addition, the productivity of scholars from both countries was juxtaposed and compared (the supporting statistical data was provided by OECD). The data covering the period 2010-2016 was also analysed to examine the number of works published in OA in Poland and the Czech Republic. The second stage involved extraction of the altmetric indicators for most highly cited works from both countries, and their further comparison. For this particular study, the Altmetric Explorer was used. Results: it has been proved that the resources of the WoS CC database provide convenient data environment for different analyses, both qualitative and quantitative, and, additionally, provide a strong predictive value in defining future trends in open access publishing.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego