Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPerez, Katarzyna-
dc.date.accessioned2012-01-31T10:20:16Z-
dc.date.available2012-01-31T10:20:16Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 305-322pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1960-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy, czy fundusze hedge jako jedne z najbardziej aktywnych i nieprzejrzystych instytucji finansowych na świecie, stanowią zagrożenie dla światowego rynku finansowego oraz czy w związku z tym powinny podlegać bezpośrednim regulacjom prawnym, które zwiększą nad nimi kontrolę. Główne wnioski z podjętych rozważań są następujące:1. fundusze hedge nie stanowią zagrożenia dla stabilności współczesnego rynku finansowego (nie powodują kryzysów finansowych), wręcz przeciwnie, ich działalność wpływa stymulująco na innych uczestników rynku finansowego (poprawiają płynność niepłynnych instrumentów finansowych, zwiększają efektywność ich wyceny, są ważnym elementem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, wymuszają innowacje i konkurencję na rynku finansowym), 2. fundusze hedge nie powinny być objęte nadzorem i regulacjami takimi jak tradycyjni pośrednicy finansowi (np. mutual funds), jako że są dostępne jedynie dla wąskiej grupy inwestorów, która ma możliwość dokonania ich szczegółowego badania (due dilligence) i wyłonienia managerów, którzy spełnią ich oczekiwania co do efektywności ich inwestycji, 3. poddanie ich bezpośrednim regulacjom prawnym może stanowić poważną barierę w dalszym rozwoju tego rynku (szczególnie w Unii Europejskiej).pl_PL
dc.description.abstractThe main purpose of the paper is verification of the hypothesis that hedge funds, being one of the most active and untransparent financial institutions in the wordd, are a serious threat to the investor protection, financial market integrity and systemic stability. The main conclusions of the paper are as follows: 1. hedge funds are not a threat to the stability of contemporary financial market (they are not the main cause of the financial crisis) on the contrary, they stimulate other market participants (they improve liquidity of illiquid financial instruments and the efficiency of their pricing, are an important element of diversified portfolio and force innovation and competition among financial institutions); 2. hedge funds should not be supervised or regulated in the same manner as traditional financial intermediaries (e.g. mutual funds) are because they are available only to a narrow group of investors, who have the possibility and tools to conduct their due diligence and choose the fund managers who are skilled and efficient; 3. it is highly probable that direct regulations of hedge fund market will be damaging to the development of this market (especially in the European Union).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectFundusze hedgepl_PL
dc.subjectHedge fundspl_PL
dc.subjectRegulacje prawnepl_PL
dc.subjectOchrona inwestorówpl_PL
dc.subjectSpójność rynku finansowegopl_PL
dc.subjectStabilność systemu finansowegopl_PL
dc.subjectMarket integrity and systemic stabilitypl_PL
dc.subjectUSApl_PL
dc.subjectEUpl_PL
dc.titleFUNDUSZE HEDGE A BEZPIECZEŃSTWO, SPÓJNOŚĆ I STABILNOŚĆpl_PL
dc.title.alternativeHEDGE FUNDS AND THE PROTECTION, INTEGRITY AND STABILITY OF FINANCIAL MARKETSpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. KATARZYNA PEREZ RPEiS 2-2011.pdf252.3 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.