Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1961
Title: PIONIERSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BADAWCZE POZNAŃSKIEJ SOCJOLOGII 1921-1922. KONKURS NA ŻYCIORYS WŁASNY PRACOWNIKA FIZYCZNEGO
Other Titles: PIONEERING RESEARCH PROJECTS OF POZNAN SOCIOLOGISTS IN THE YEARS 1921-1922. LIFE HISTORY OF A LABOURER COMPETITION IN THE YEARS 1921-1922. LIFE HISTORY OF A LABOURER COMPETITION
Authors: Kwilecki, Andrzej
Keywords: Florian Znaniecki
Institute of Sociology in Poznan
Instytut Socjologiczny w Poznaniu
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 323-331
Abstract: Artykuł zawiera opis pierwszego w Polsce i w świecie konkursu z 1921 r. na życiorys własny pracownika fizycznego. Dziewięćdziesiąt lat temu Instytut Socjologiczny w Poznaniu z inspiracji prof. Floriana Znanieckiego rozpisał taki konkurs, który był jednym z pierwszych ogólnopolskich przedsięwzięć badawczych nowo powołanego do życia Uniwersytetu Poznańskiego. Autor omawia cele naukowe, organizację, przebieg i wyniki konkursu; podkreśla pomysłowość badawczą i zdolności organizacyjne Floriana Znanieckiego.
The paper describes the first in Poland and in the world competition for a life history written by a labourer. In 1921 the Institute of Sociology in Poznan, inspired by prof. Florian Znaniecki, invited entries for a such a competition, which was one of Polish nationwide research projects developed by Poznan University. The author discusses the scientific goals of the competition, the way it was conducted and its results and emphasises Florian Znaniecki’s research ideas and organisational skills.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1961
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. ANDRZEJ KWILECKI RPEiS 2-2011.pdf126.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.