Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19771
Title: Walka z analfabetyzmem w Wielkopolsce w pierwszych latach Polski Ludowej – na przykładzie wybranych gmin powiatu gnieźnieńskiego
Authors: Brenk, Mikołaj
Keywords: analfabetyzm
powiat gnieźnieński
wychowanie socjalistyczne
edukacja dorosłych
Gniezno country
illiteracy
adult education
socialist education
Issue Date: 2017
Citation: w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji, red. E. Głowacka-Sobiech, K. Kabacińska, Poznań 2017, s.393-405.
Abstract: Opracowanie dotyczy przebiegu akcji mającej na celu znaczące ograniczenie zjawiska analfabetyzmu w Polsce. Ukazane zostały działania podejmowane w latach 1949-1951 na najniższym szczeblu administracyjnym, tj. w gminach i gromadach, na przykładzie jednostek powiatu gnieźnieńskiego. Opisane zostały działania na polu kulturalno-oświatowym, zmierzające do przeszkolenia osób nie posiadających umiejętności czytania i pisania. Wskazano też na ukryty cel tzw. walki z analfabetyzmem, jakim było wykorzystanie nauczania niepiśmiennych Polaków do wpajania im treści dostosowanych do ideologii głoszonej wówczas przez władze komunistyczne.
The fight against illiteracy in Greater Poland in the first years of People’s Poland – on the example of the selected municipalities of the Gniezno county The study deals with the course of action aimed at the significant limitation of illiteracy in Poland. It showed activities undertaken in the years 1949-1951 at the lowest administrative level, i.e. in unicipalities and clusters, at the example of the Gniezno county units. Activities in the field of culture and education were described, aimed at training people unable to read and write. The hidden purpose of the so-called fight against illiteracy was also indicated, which involved teaching illiterate Poles to instil in them the contents adapted to the ideology that was then proclaimed by the communist authorities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/19771
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolaj Brenk - Walka z analfabetyzmem w Wielkopolsce w pierwszych latach Polski Ludowej – na przykładzie wybranych gmin powiatu gnieźnieńskiego.pdf490.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.