Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19928
Title: Ankieta na temat reformy ordynacji wyborczej do sejmu i senatu
Authors: Bartel, Kazimierz
Dubanowicz, Edward
Głąbiński, Stanisław
Grabski, Stanisław
Lubelski, Józef
Niedziałkowski, Mieczysław
Piestrzyński, Ryszard
Rataj, Maciej
Stroński, Stanisław
Issue Date: 1939
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 19, 1939, z. 2, s. 129*-155*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19928
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1939, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009 ANKIETA RPEiS 19(2), 1939.pdf355.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.