Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19979
Title: Rozwój naukowej organizacji w Polsce i w innych krajach
Authors: Adamiecki, Karol
Issue Date: 1929
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 9, 1929, z. 3, s. 209*-331*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19979
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1929, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009 Karol Adamiecki RPEiS 9(3), 1929.pdf272.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.