Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20121
Title: Kształtowanie się krzywej Engla na podstawie budżetów rodzinnych i statystyki rynkowej
Other Titles: Forming of Engel's Curve-Line on the Basis of Family Budgets and Market Statistics
Authors: Krasiński, Zdzisław
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 181-189
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20121
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012 ZDZISŁAW KRASIŃSKI RPEiS 24(3), 1962.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.