Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20129
Title: Uregulowanie handlu państwowego w dwustronnych umowach międzypaństwowych
Other Titles: Carrying out of International Trade by States and its Influence on the Substance of Trade Contracts
Authors: Sułkowski, Józef
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 43-66
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20129
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004 JÓZEF SUŁKOWSKI RPEiS 24(3), 1962.pdf494.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.