Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20131
Title: Nadzwyczajne obostrzenie kary w projekcie kodeksu karnego PRL
Other Titles: Extraordinary Hightening of Penalty in the Polish, Draft Penal Code
Authors: Daszkiewicz, Krystyna
Keywords: WPiA
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 1-21
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20131
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002 KRYSTYNA DASZKIEWICZ RPEiS 24(3), 1962.pdf473.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.