Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20134
Title: Przegląd orzecznictwa RPEiS 24, 1962, z. 4
Other Titles: Survey of judicial decisions RPEiS 24, 1962, z. 4
Keywords: Przegląd orzecznictwa
Survey of judicial decisions
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 4, s. 299-316
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20134
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018 PRZEGLĄD ORZECZNICTWA RPEiS 24(4), 1962.pdf391.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.