Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20491
Title: Ekonomiczna treść własności spółdzielni przemysłowych a dysponowanie produktem dodatkowym
Other Titles: The Property of Industrial Co-operatives and the Division of Income
Authors: Grosfeld, Jan
Issue Date: 1976
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 1, s. 223-236
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20491
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1976, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 JAN GROSFELD RPEiS 38(1), 1976.pdf620.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.