Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20594
Title: Książka jako narzędzie konfrontacji kobiet z własnym uzależnieniem od alkoholu
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: uzależnienie od alkoholu
kobiety uzależnione od alkoholu
zdrowienie
kobiety i alkohol
książka
rola książki
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: K. Segiet, K. Słupska (red. nauk.), Książka w życiu człowieka - w poszukiwaniu (u)traconej wartości, Poznań 2017, s. 283-298
Abstract: W artykule poruszona została kwestia obecności w literaturze problematyki alkoholu i problemów alkoholowych, dotyczących również kobiet. Prowadzony w nim wywód udowadnia, że książka może stanowić narzędzie konfrontacji z własnym uzależnieniem, na każdym z jego etapów – poprzez konfrontację z opisem cudzego uzależnienia, bądź inspirując czytelnika do podjęcia terapii bądź wzmacniając go w jej kontynuowaniu bądź utrwalając jego motywację do trwania w stosunkowo stabilnej trzeźwości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/20594
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E_Ksiązka jako narzędzie konfrontacji kobiet z własnym uzależnieniem od alkoholu.pdf203.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.