Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20728
Title: Podmiotowe uwarunkowania funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów relacji miłosnych a dobrostan jednostki
Other Titles: Individual Determinants of Functional and Dysfunctional Aspects of Love Relationships and its Impact on Individual Well-being
Authors: Olesiński, Piotr
Advisor: Cierpiałkowska, Lidia. Promotor
Keywords: miłość
love
dysfunkcjonalna miłość
dysfunctional love
orientacja seksualna
sexual orientation
Issue Date: 2017
Abstract: Niniejsza praca dotyczy wpływu czynników podmiotowych na funkcjonalne i dysfunkcjonalne doświadczanie miłości i jego znaczenia dla dobrostanu jednostki. W celu wyjaśnienia funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych przejawów miłości, przyjęto założenie, że miłość dysfunkcjonalna charakteryzuje się symbiotycznym lub zdystansowanym jej doświadczaniem. Badanie przeprowadzono na parach kobieco-kobiecych, kobieco-męskich i męsko-męskich (N = 90). Dwie ogólne konkluzje z badań wydają się szczególnie istotne: właściwości jednostki wpływają na doświadczanie miłości; relacje każdego rodzaju charakteryzują się podobnym poziomem doświadczania miłości i satysfakcji z relacji. Badanie ujawniło jednak pewne specyficzne zależności np.: u kobiet homoseksualnych miłość i szczęście wydają się być niezależne od siebie; miłość doświadczana przez heteroseksualnych mężczyzn wydaje się być niezależna od doświadczania miłości przez ich partnerki; mężczyźni homoseksualni szczególnie doceniają zaangażowanie partnera.
The project refers to the impact of subjective factors on the experienced functional and dysfunctional love and its importance for the welfare of the individual. In order to describe and explain the functional and dysfunctional love aspects, the work assumes that dysfunctional love is characterized by symbiotic or distanced love experiencing. The study examined male-female, male-male and female-female (N=90) pairs. Two general conclusions seem to be particularly important: the subjective characteristics of an individual affect the experience of love and relationships of any type are characterized by similar levels of love and relationship satisfaction. However, the study also revealed some specific conclusions like: love and happiness seem to be independent of each other for homosexual women; love experienced by heterosexual men seem to be unrelated to the love experienced by their partners; men in male-male relationships especially appreciate the partner’s commitment.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/20728
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olesinski - doktorat.pdf
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.