Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2104
Title: The thracian tumulus at Opalchenetz – 80 years later (Some remarks on the question of rich female tombs in ancient Thrace),
Authors: Hatłas, Jerzy
Keywords: Kurhany trackie
Bułgaria
Trakologia
Issue Date: 2008
Citation: Tyragetia, s.n., 2008, nr1, s. 239-243.
Abstract: Tumulul se afl ă 3 km est de satul Opalchenetz (Bulgaria) şi a fost investigat cu 80 de ani în urmă. Aici a fost descoperit un mormânt care conţinea un bogat inventar funerar, printre care şi o pectorală din aur. Deşi nu a fost făcută analiza antropologică a defunctului, în baza pieselor descoperite s-a constatat că este vorba despre o înmormântare feminină. Subiectul legat de înmormântările feminine bogate se afl ă de mai mult timp în discuţie, nefi ind găsită până în prezent o soluţie clară. În prima jumătate a sec. XX unele înmormântări bogate, ca cele de la Davanlij (din apropierea or. Plovdiv), Kukova Mogila ş.a. au fost considerate feminine. În anii ’80 ai secolului trecut Alexandr Fol era de părerea că în Thracia antică nu au existat înmormântări bogate feminine şi nici ceremonii funerare legate de acestea. Prezenţa în morminte a unor podoabe feminine de înaltă calitate era interpretată de Al. Fol ca ceva legat de cultul ritual al regelui. În aceste condiţii înmormântările, atribuite anterior femeilor, au început a fi considerate bărbăteşti („regale”). Ulterior, în tumulul de la Smjadovo a fost descoperită o cameră funerară cu un bogat inventar şi cu inscripţii, din care rezultă clar că este vorba despre o înmormântare feminină. Aceasta permite admiterea ipotezei despre existenţa înmormântărilor bogate de femei. În acest context, peste 80 de ani putem reveni la mormântul din tumulul de la Opalchenetz, inventarul căruia nu dădea un răspuns concret la întrebarea cine a fost acolo înmormântat: o femeie bogată sau un rege.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2104
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Hatlas.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.