Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21288
Title: Wybrane aspekty tłumaczenia japońsko-polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska anafory
Other Titles: Aspects of Japanese-Polish machine translation with particular regard to anaphoric expressions
Authors: Patrycja, Świeczkowska
Advisor: Jabłoński, Arkadiusz. Promotor
Keywords: tłumaczenie maszynowe
machine translation
wyrażenia anaforyczne
anaphoric expressions
językoznawstwo japońskie
japanese linguistics
przetwarzanie języka naturalnego
natural language processing
Issue Date: 2017
Abstract: Niniejsza rozprawa służy rozważeniu kwestii interpretacji wyrażeń anaforycznych w języku japońskim w kontekście możliwości uzyskania efektywnego systemu automatycznego tłumaczenia japońsko-polskiego. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu dziedziny badań nad tłumaczeniem maszynowym, w szczególności w kontekście interpretacji wyrażeń anaforycznych, oraz odniesienie wniosków z analizy do ogólnie pojętego tłumaczenia maszynowego japońsko-polskiego. Odniesienie to służy przede wszystkim wyszczególnieniu potencjalnych punktów problemowych w przyszłych systemach automatycznego przekładu japońsko-polskiego oraz ocenie realistycznych oczekiwań stawianych wobec takich systemów. W pracy przedstawiono w kolejności zarys stanu dziedziny tłumaczenia maszynowego w ogólności, kwestię opisu wyrażeń anaforycznych oraz ich interpretacji w ujęciu językoznawczym, przegląd najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w przetwarzaniu języka naturalnego wraz ze wskazaniem na ich możliwości i niedobory oraz przegląd badań nad maszynową interpretacją anafory w języku japońskim. Następnie w ostatnim rozdziale pracy opisano konsekwencje wynikające z wcześniejszych rozważań dla przyszłych badań nad japońsko-polskim tłumaczeniem maszynowym.
The thesis discusses interpretation of anaphoric expressions in the light of potentially creating an effective Japanese-Polish machine translation system. The main purpose of the text is to present the current state of research in machine translation, especially in the context of anaphora resolution, and generalizing the conclusions to Japanese-Polish machine translation. This is primarily meant to illustrate potential problems in future Japanese-Polish MT systems and to assess how realistic the expectations for such a system would be. The thesis includes in turn: an overview of the field of machine translation, linguistic descriptions of anaphoric expressions and theories about their interpretation, an overview of natural language processing tools with both their strengths and weaknesses, and a survey of automatic anaphora resolution in Japanese. The last chapter of the thesis gives conclusions about future research into Japanese-Polish MT systems based on discussions from all the previous chapters.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/21288
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska.pdf
  Restricted Access
5.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.