Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21305
Title: Neuronalne podstawy planowania różnych interakcji z narzędziami: badanie z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Other Titles: Neural underpinnings of planning different interactions with tools: a functional magnetic resonance imaging study
Authors: Michałowski, Bartosz
Advisor: Króliczak, Grzegorz. Promotor
Keywords: afordancje
affordances
chwytanie narzędzi
grasping tools
planowanie działania
action planning
poznanie motoryczne
motor cognition
używanie narzędzi
tool usage
Issue Date: 2017
Abstract: Celem pracy było zbadanie udziału sieci reprezentującej praksję (praxis representation network, PRN) – zbioru lewopółkulowych obszarów mózgu związanych z kontrolą umiejętnych, celowych działań manualnych – w przygotowywaniu działań, które dotyczyły znanych narzędzi, ale motywowane były różnymi, zarówno funkcjonalnymi, jak i niefunkcjonalnymi celami. Dwudziestu silnie praworęcznych uczestników wzięło udział w serii dwóch eksperymentów z wykorzystaniem funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Zadaniem osób badanych było zaplanowanie, a następnie wykonanie pantomimy chwytania/sięgania w kierunku narzędzi z różnymi intencjami. Wyniki analiz pokazały, że kluczowe węzły PRN były bardziej zaangażowane w planowanie działań, które nie dotyczyły użycia narzędzi. Było tak niezależnie od ręki, którą wykonywano zadanie. Powyższe ustalenia wskazują, że modulacje aktywności w obszarach brzuszno-grzbietowych PRN są wrażliwe na te z aspektów wykonania zadania, które są bardziej wymagające pod względem poznawczym. Niniejsza praca wnosi wkład do dziedziny neuronauki poznawczej, rzucając nowe światło na to, w jaki sposób zamierzone efekty końcowe działań, w połączeniu z ograniczeniami narzuconymi przez zadanie, wpływają na percepcję afordancji przedmiotów oraz do jakiego stopnia modulują one aktywność fMRI w ciemieniowo-czołowych sieciach związanych z działaniami oraz poza nimi.
The aim of this thesis was to investigate the contribution of the praxis representation network (PRN) – a set of left-hemispheric parietal, frontal, and temporal areas implicated in the control of skilled, purposeful manual actions – to the preparation of actions directed at familiar tools and motivated by disparate, both functional and non-functional goals. A series of two functional magnetic resonance imaging experiments was administered to 20 strongly right-handed participants. Their task was to plan and subsequently pantomime the execution of grasping/reaching towards tools with different intentions in mind. The results showed that the key nodes of PRN were more involved in planning grasping actions that did not involve tool use. This was the case irrespective of the hand used for task performance. These findings indicate that modulations of activity within the ventro-dorsal divisions of PRN are sensitive to more cognitively demanding aspects of task performance. Consequently, this thesis contributes to the field of cognitive neuroscience of action and shed a new light on how disparate intended action outcomes combined with task constraints influence the perception of object affordances, and to what extent they modulate the fMRI activity within the parieto-frontal action networks and beyond them.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/21305
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartosz_Michałowski_praca_doktorska_2017.pdf12.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.