Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/21343
Title: O skarbowości polskiej w dobie rozbiorów
Authors: Czuma, Ignacy
Issue Date: 1938
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1938, z. 2, s. 194*-204*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21343
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 DR IGNACY CZUMA RPEiS 18(2), 1938.pdf364.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.