Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej

Title alternative
Abstract
Description
Autorzy monografii prezentują współczesne osiągnięcia medycyny i psychologii w obszarze diagnozy klinicznej zaburzeń osobowości. Wykraczają poza opis zaburzeń i proponują w ramach różnych paradygmatów spójne wyjaśnienia genezy i patomechanizmu zaburzeń osobowości. Książka jest skierowana nie tylko do klinicystów i terapeutów, ale także specjalistów zajmujących się funkcjonowaniem człowieka w różnych okresach życia. Szczególnie przydatna dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny, gdyż obok prezentacji modeli wyjaśniających psychopatologię osobowości, zawiera także opisy przypadków konkretnych typów zaburzeń osobowości.
Sponsor
Keywords
zaburzenia osobowości, objawy, koncepcje psychologiczne, psychoterapia
Citation
Cierpiałkowska L., Soroko E., red. nauk., Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydanie I - dodruk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 364
DOI
Alternative location
Creative Commons License