Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/21599
Title: Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej
Editors: Cierpiałkowska, Lidia
Soroko, Emilia
Keywords: zaburzenia osobowości
objawy
koncepcje psychologiczne
psychoterapia
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Cierpiałkowska L., Soroko E., red. nauk., Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydanie I - dodruk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 364
Description: Autorzy monografii prezentują współczesne osiągnięcia medycyny i psychologii w obszarze diagnozy klinicznej zaburzeń osobowości. Wykraczają poza opis zaburzeń i proponują w ramach różnych paradygmatów spójne wyjaśnienia genezy i patomechanizmu zaburzeń osobowości. Książka jest skierowana nie tylko do klinicystów i terapeutów, ale także specjalistów zajmujących się funkcjonowaniem człowieka w różnych okresach życia. Szczególnie przydatna dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny, gdyż obok prezentacji modeli wyjaśniających psychopatologię osobowości, zawiera także opisy przypadków konkretnych typów zaburzeń osobowości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21599
ISBN: 978-83-232-2698-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cierpialkowska_Soroko_Zaburzenia2-dodruk_19_9_2017_KJ.pdf9.6 MBAdobe PDFView/Open
cierpiałkowska, soroko zaburzenia osobowosci - okładka.pdf3.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.