Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21676
Title: Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych
Editors: Kóčka-Krenz, Hanna
Matla, Marzena
Danielewski, Marcin
Keywords: pochodzenie rodu Piastów w historiografii
początki państwowości polskiej
powstanie monarchii Arpadów
początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kóčka-Krenz H., Matla M., Danielewski M., red.nauk., Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 325
Series/Report no.: Historia nr 230;
Abstract: Oddawana do rąk Państwa monografia stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem: „Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych”, zorganizowanej w dniach 10–12 czerwca 2015 r. przez Instytut Historii i Instytut Prahistorii UAM wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Zawiera prace mediewistów – historyków i archeologów czeskich, węgierskich i polskich, a także antropologów i biochemików. Przedstawienie stanu badań nad początkami państwa polskiego, rozpatrywanych na tle środkowoeuropejskim, w zamyśle inicjatorów tego przedsięwzięcia stanowi refleksję nad dotychczasowymi osiągnięciami, a zarazem punkt wyjścia do nowoczesnych, zintegrowanych studiów nad tą wciąż inspirującą problematyką.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21676
ISBN: 978-83-232-3119-6
ISSN: 0554-8217
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocka_H_Tradycja_2016_RC – 5 kor.pdf152.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.