Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe UAM
Title alternative
Abstract
Oddawana do rąk Państwa monografia stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem: „Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych”, zorganizowanej w dniach 10–12 czerwca 2015 r. przez Instytut Historii i Instytut Prahistorii UAM wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Zawiera prace mediewistów – historyków i archeologów czeskich, węgierskich i polskich, a także antropologów i biochemików. Przedstawienie stanu badań nad początkami państwa polskiego, rozpatrywanych na tle środkowoeuropejskim, w zamyśle inicjatorów tego przedsięwzięcia stanowi refleksję nad dotychczasowymi osiągnięciami, a zarazem punkt wyjścia do nowoczesnych, zintegrowanych studiów nad tą wciąż inspirującą problematyką.
Description
Sponsor
Keywords
pochodzenie rodu Piastów w historiografii, początki państwowości polskiej, powstanie monarchii Arpadów, początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim
Citation
Kóčka-Krenz H., Matla M., Danielewski M., red.nauk., Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 325
DOI
Alternative location
Creative Commons License