Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21681
Title: Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa
Authors: Nieborak, Tomasz
Keywords: prawo rynku finansowego
ekonomizacja prawa
finansjalizacja życia
koncepcja prawa
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 288
Series/Report no.: Prawo;192
Abstract: Książka dotyczy niezwykle aktualnej problematyki tworzenia i stosowania prawa rynku finansowego, rozpatrywanej przez pryzmat procesu ekonomizacji prawa. Jej aktualność wynika z faktu, iż współcześnie w dobie tzw. finansjalizacji życia, a więc coraz większego wpływu sfery finansowej na sferę codziennego życia, konieczna jest redefinicja roli prawodawcy w procesie kształtowania relacji rynkowych. Musi on bowiem uwzględnić wyjątkowość regulowanej materii, a więc rynku finansowego, który stanowi element większej całości, na którą poza systemem finansowym i gospodarczym, składa się także system społeczny. Potwierdzeniem tej tezy są wydarzenia ostatnich lat, kiedy to kryzysy na rynkach finansowych zachwiały fundamentami globalnej społeczności. Dlatego też prawodawca, jako architekt otaczającej nas rzeczywistości, musi w swych działaniach ujmować także czynniki pozaprawne, między innymi ekonomiczne i psychologiczne. I choć tezę tę odnaleźć można w pracach z przeszłości, jak na przykład Leona Petrażyckiego, to jak dotychczas nie podjęto się jej recypowania na grunt prawa normującego funkcjonowanie rynku finansowego, dla którego zrozumienia cenne okazać mogą się także rozważania z zakresu behawioralnej koncepcji prawa. Koncepcji, która być może w niedługiej przyszłości uznana zostanie za nowy paradygmat prawa rynku finansowego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21681
ISBN: 978-83-232-3036-6
ISSN: 0083-4262
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nieborak_T_Tworzenie_2016_internet.pdf7.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.