Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21684
Title: Rozwój elastycznego rynku pracy: uwarunkowania prawno-ekonomiczne
Other Titles: The development of a flexible labour market: legal and economic circumstances
Authors: Majewska, Maria
Samol, Sebastian
Keywords: rynek pracy
elastyczne zatrudnienie
Unia Europejska
uwarunkowania prawno-ekonomiczne
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Majewska M., Samol S., Rozwój elastycznego rynku pracy: uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s.172
Series/Report no.: Prawo;193
Abstract: W monografii omówiono uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju elastycznego rynku pracy na przykładzie doświadczeń Unii Europejskiej (rynek odpowiadający specyfice krajów rozwiniętych), by przedstawić, w jaki sposób jest on obecnie pojmowany. W ramach takiego runku mamy do czynienia ze zrównoważeniem elastyczności działania pracodawców i ochrony interesów pracowników, a jego podstawowym elementem jest elastyczne zatrudnienie, dające korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.
The main aim of this monograph was the theoretical evaluation of the legal and economic circum­stances of development of a flexible labor market on the example of the European Union. The idea was to show how a flexible labor market is understood, within which the flexibility of employers is connected with the protection of workers' interests. The discussed flexible labor market reflects the specific character of the developed countries. Chapter 1 focused on the description of the different ways of understanding the flexibility and explaining the meaning of a flexible labor market Chapter 2 presented the determinants of labor market flexibilisation and systems of human capital management. Chapter 3 described the employment policy in terms of development of a flexible labor market. Chapter 4 discussed the essence of flexible employment. In chapters 5 and 6 were described types of flexible employment and ways of increasing the flexibility of working time in the light of Polish employment law.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21684
ISBN: 978-83-232-3038-0
ISSN: 0083-4262
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewska_Samol_Rozwoj rynku pracy_2016_internet.pdf9.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.