Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21687
Title: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy
Editors: Schmidt, Jacek
Niedźwiedzki, Dariusz
Keywords: identyfikacja cudzoziemców
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Schmidt J., Niedźwiedzki D., red. nauk., Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 685
Abstract: Przedkładany tom jest pierwszą częścią publikacji stanowiącej jeden z istotnych efektów trzyletniego (2013-2016) projektu badawczo-rozwojowego Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autorem i wykonawcą projektu było konsorcjum naukowo-informatyczne, na czele którego stał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Odpowiedzialność za stronę informatyczną projektu spoczęła na partnerze w konsorcjum – firmie MEDCORE z Warszawy. W kilkudziesięcioosobowym zespole projektowym znaleźli się, obok badaczy poznańskich, uznani naukowcy z innych ośrodków akademickich w Polsce, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Reprezentowali oni kilka dyscyplin naukowych: etnologię/antropologię społeczno-kulturową, socjologię, historię i politologię, a w ich ramach szereg dziedzin (wschodoznawstwo, orientalistyka, europeistyka). Badacze ci łączą swoje zainteresowania życiem społecznym i kulturą w krajach pochodzenia migrantów do Polski ze studiami nad ich funkcjonowaniem w uwarunkowaniach społeczeństwa przyjmującego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21687
ISBN: 978-83-232-3071-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schmidt_Raporty i ekspertyzy_2016_internet.pdf12.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.