Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21717
Title: O Czarnomorską Ukrainę. Procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej
Other Titles: Ukraine on the Black Sea: The Nation-making P rocesses in the Black Sea Region until 1921 from the Ukrainian Historical Perspective
Authors: Skrukwa, Grzegorz
Keywords: Ukraina
historia
tożsamość narodowa
nacjonalizm
procesy narodowotwórcze
Morze Czarne
Odessa
Krym
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Skrukwa G., O Czarnomorską Ukrainę. Procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 493
Series/Report no.: Historia nr 229;
Abstract: Ukraine on the Black Sea: The Nation-making P rocesses in the Black Sea Region until 1921 from the Ukrainian Historical Perspective analyses the way in which the lands on the Black Sea coast were incorporated into the process of spatial reconstruction when the modern Ukrainian national movement established the Ukrainian homeland. The effectiveness of this process is also analysed. The author refers to ethnosymbolist and modernist theories of nation and nationalism. The book comprises two parts and is chronological-thematic in its composition. The first part is a study of Ukrainian historiography examining whether and how Ukrainian historiography contributed to national territorialisation and territorial nationalization in the region, and presenting its pre-modern history. The second part of monography is an attempt to outline and interpret the processes of forming the modern Ukrainian nation on its Black Sea coast.
Książka przedstawia miejsce regionu nadczarnomorskiego (obszar obecnego obwodu odeskiego, mikołajowskiego, chersońskiego i Autonomicznej Republiki Krymu) w procesach formowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej. Autor, posługując się modernistycznymi i etnosymbolistycznymi ujęciami narodu i nacjonalizmu, poszukuje odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób region był włączany do terytorialnych koncepcji Ukrainy oraz w jaki sposób przednowoczesna historia regionu była integrowana z historią Ukrainy. Zaprezentowano grupy etniczne zamieszkujące Nadczarnomorze przed XVIII w., które były włączane do ukraińskiej historii narodowej oraz grupy z niej wyłączone. Przedstawiono zanik Wielkiego Stepowego Pogranicza na Nadczarnomorzu, budowę regionu Noworosja jako części nowoczesnego Imperium Rosyjskiego oraz odpowiedź nowoczesnego ukraińskiego ruchu narodowego w postaci włączenia Nadczarnomorza (Południa Ukrainy) do ukraińskiego terytorium narodowego, wytyczonego na podstawie kryteriów językowych i etnograficznych. Książkę zamyka analiza zmagań o region w latach 1917–1921 między Ukraińską Republiką Ludową, Rosją Radziecką i ruchem bolszewickim oraz ruchem białych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21717
ISBN: 978-83-232-3081-6
ISSN: 0554-8217
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrukwa_G_OCzarnomorska_2016_RC – 7 kor.pdf22.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.