Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21747
Title: Imperium Rolanda Barthes’a
Editors: Grzegorczyk, Anna
Kaczmarek, Agnieszka
Machtyl, Katarzyna
Keywords: Roland Barthes
krytyka literacka
semiotyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Imperium Rolanda Barthes’a pod red. A. Grzegorczyk i in. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 294.
Abstract: W roku 2015 przypadła setna rocznica urodzin wybitnego semiotyka Rolanda Barthes’a, jednego z najbardziej rozpoznawalnych francuskich myślicieli XX wieku. Jest to znakomita okazja do refleksji nad aktualnością i złożonością jego myśli. Rozprawy Barthes’a wpłynęły i nadal wpływają na kształt światowej humanistyki, łącząc krytykę literacką, semiotykę, antropologię, filozofię czy refleksję nad obrazem i wizualnością, a jednocześnie przekraczają każdą z tych dziedzin. Zaproszeni do współpracy Autorzy związani z rozmaitymi ośrodkami naukowymi, tak w Polsce, jak i za granicą, reprezentujący różnorodne dyscypliny naukowe, wykazali jak ważna i doniosła jest myśl Francuza dla współczesnej humanistyki. Na tom składa się kilka części – intelektualnych obszarów wielkiego Imperium Rolanda Barthes’a: kolejno omawia się specyfikę momentu historycznego, w który uwikłana jest zarówno myśl, jak i biografia Barthes’a; reinterpretuje ufundowaną przez semiologa kategorię mitu; rozważa literackie inspiracje jego myśli i możliwych paralelizmów życia i tekstu. Kolejnym obszarem wytyczonym w ramach Imperium są obraz i fotografia. „Podróż” kończą odwiedziny w Japonii: możliwej i metaforycznej.
Description: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 7-8 maja 2015 w Poznaniu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21747
ISBN: 9788323230342
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzegorczyk_Imperium_2016_internet.pdf3.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.