Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Title alternative
Abstract
W początkowych artykułach zostały podjęte kwestie koncepcyjne dotyczące wybranych aspektów władzy politycznej, takie jak: erozja władzy państwa narodowego, istota reżimu autorytarnego, mityzacja władzy politycznej, koncepcja władzy Michaela Manna, populizm. Kolejne szkice zostały zogniskowane na prezentacji praktyki funkcjonowania mechanizmów demokracji przedstawicielskiej, semibezpośredniej i bezpośredniej. W tym zakresie przedmiotowym zostały podjęte m.in. następujące zagadnienia badawcze: czynniki warunkujące poziom frekwencji wyborczej, budżet partycypacyjny, bottom-up, partycypacja polityczna, elity polityczne III RP, program Prawa i Sprawiedliwości, delegitymizacja systemu politycznego. Ponadto poruszono kwestię wizerunku władz partyjno-państwowych w Polskiej Kronice Filmowej.
Description
Sponsor
Keywords
władza polityczna, demokracja, demokracja przedstawicielska, demokracja bezpośrednia, demokracja semibezpośrednia, państwo narodowe, westfalski model państwa, "Władztwo", "Governance", reżim autorytarny, system polityczny, przemiany cywilizacyjne, mityzacja władzy politycznej, Michael Mann, władza, władza społeczna, model IEMP, populizm, lud, przywódca populistyczny, polityka - paradoksy, demokracja - paradoksy, wybory, frekwencja wyborcza, obowiązek wyborczy, Unia Europejska, Parlament Europejski, partycypacja polityczna, budżet partycypacyjny, problemy społeczne miast, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, bottom-up, konsultacje społeczne, rewitalizacja, planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, mentalność społeczna, potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyk, elity polityczne, pamięć zbiorowa, mity, stereotypy, program PiS, delegitymizacja systemu politycznego, Polska Kronika Filmowa
Citation
Rachwał M., red. nauk., Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
DOI
Alternative location
Creative Commons License