Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21808
Title: Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia
Editors: Rachwał, Marcin
Keywords: władza polityczna
demokracja
demokracja przedstawicielska
demokracja bezpośrednia
demokracja semibezpośrednia
państwo narodowe
westfalski model państwa
"Władztwo"
"Governance"
reżim autorytarny
system polityczny
przemiany cywilizacyjne
mityzacja władzy politycznej
Michael Mann
władza
władza społeczna
model IEMP
populizm
lud
przywódca populistyczny
polityka - paradoksy
demokracja - paradoksy
wybory
frekwencja wyborcza
obowiązek wyborczy
Unia Europejska
Parlament Europejski
partycypacja polityczna
budżet partycypacyjny
problemy społeczne miast
społeczeństwo obywatelskie
partycypacja społeczna
bottom-up
konsultacje społeczne
rewitalizacja
planowanie przestrzenne
zarządzanie kryzysowe
mentalność społeczna
potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyk
elity polityczne
pamięć zbiorowa
mity
stereotypy
program PiS
delegitymizacja systemu politycznego
Polska Kronika Filmowa
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Citation: Rachwał M., red. nauk., Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
Abstract: W początkowych artykułach zostały podjęte kwestie koncepcyjne dotyczące wybranych aspektów władzy politycznej, takie jak: erozja władzy państwa narodowego, istota reżimu autorytarnego, mityzacja władzy politycznej, koncepcja władzy Michaela Manna, populizm. Kolejne szkice zostały zogniskowane na prezentacji praktyki funkcjonowania mechanizmów demokracji przedstawicielskiej, semibezpośredniej i bezpośredniej. W tym zakresie przedmiotowym zostały podjęte m.in. następujące zagadnienia badawcze: czynniki warunkujące poziom frekwencji wyborczej, budżet partycypacyjny, bottom-up, partycypacja polityczna, elity polityczne III RP, program Prawa i Sprawiedliwości, delegitymizacja systemu politycznego. Ponadto poruszono kwestię wizerunku władz partyjno-państwowych w Polskiej Kronice Filmowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21808
ISBN: 978-83-65817-09-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons