Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21825
Title: The Impact of Roman Army on Trade and Production
Authors: Duch, Michał
Keywords: Lower Moesia
Roman army
economy
demography
monetization
construction
agriculture
manufacturing of ceramics
viniculture
Issue Date: 2015
Publisher: Instytut Kultury Europejskiej UAM
Citation: Studia Europaea Gnesnensia, vol. 11, 2015, s.235-260.
Abstract: The paper presents the Roman army as the factor of change and economic transformation in the province of Lower Moesia. It addresses such issues as construction activities of the Roman army, development of the logistical base in order to meet the provisioning needs of the Roman troops. The main issue is the process of development of the local market of trade and production, as well as role of the Roman army in establishing and developing the fundamental branches of economy.
Description: Pojawienie się żołnierzy rzymskich na obszarze prowincji Mezja Dolna nieuchronnie spowodowało transformację tych obszarów. Jej zaludnienie, początkowo słabe, uległo radykalnemu zwiększeniu, pojawiły się liczne wsie, nie brakowało ośrodków życia miejskiego, które w dobie panowania Sewerów zyskały na znaczeniu gospodarczym. Powstały wille zajmujące się produkcją rolną i rzemieślniczą. Nie ma jednak wątpliwości, że każdy aspekt życia gospodarczego Mezji Dolnej powiązany był z wojskiem. Prowincja gospodarczo ewaluowała, żeby zaspokoić potrzeby aprowizacyjne armii, co w efekcie doprowadziło do wykształcenia się rynku cywilnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21825
ISSN: 2082-5951
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_impact_of_Roman_army_on_trade_and_pr.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.