Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21834
Title: Droga Łotwy do członkostwa w Unii Europejskiej
Authors: Jańczak, Jarosław
Keywords: Łotwa
integracja europejska
rozszerzenie Unii Europejskiej 2004
Issue Date: 2009
Citation: Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie Wschodnie Unii Europejskiej. Część druga – „Grupa Helsińska” (2004-2007), Tomasz Szymczyński (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 59-80.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21834
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35. Jaroslaw Janczak_Droga Łotwy do członkostwa w Unii Europejskiej_2009_Lotwa_integracja europejska_rozszerzenie Unii Europejskiej 2004.pdf130.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.