Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21921
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzachór, Zbigniew-
dc.date.accessioned2018-03-09T12:39:56Z-
dc.date.available2018-03-09T12:39:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s. 7-20.pl
dc.identifier.issn1899-6256X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21921-
dc.description.abstractZdaniem instytucji Unii Europejskiej – co wykazuje niniejszy tekst – konieczność wzajemnie uzupełniających się interwencji w obszarach bezpieczeństwa i rozwoju jest efektem nowych zagrożeń dla Europy. UE konsekwentnie podkreśla, że „bezpieczeństwo jest niezbędnym warunkiem rozwoju” i że „trwały pokój nie jest możliwy bez rozwoju i eliminacji ubóstwa”. Tworzenie i wzmacnianie warunków politycznych, społecznych i gospodarczych dla stabilności ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i jest warunkiem wstępnym rozwoju. Ta współzależność między bezpieczeństwem i rozwojem odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu skuteczności działań zewnętrznych UE. Każde państwo, które dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju, musi posiadać lub nabyć odpowiednie zdolności we wszystkich istotnych obszarach, w tym w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Umożliwi to nie tylko ustabilizowanie sytuacji w danym kraju, ale również przyczyni się w sposób konstruktywny do zaprowadzenia pokoju, uzyskania stabilizacji i zapobiegania kryzysom w jego regionie. Na przestrzeni ostatnich lat UE w coraz większym zakresie wspierała tę współzależność między bezpieczeństwem i rozwojem, prowadząc interwencje w różnych obszarach polityki unijnej i korzystając z różnych instrumentów. Bieżące działania na rzecz budowania zdolności w zakresie bezpieczeństwa w państwach partnerskich obejmują szereg obszarów polityki. W trakcie ich realizacji wykorzystywane są różne instrumenty i kładzie się nacisk na budowanie skutecznych, legalnych i trwałych instytucji, w tym na wydajny system sprawiedliwości i bezpieczeństwa, kontrolę granic oraz straż przybrzeżną. Działania te obejmują m.in. dostęp do instrumentów międzynarodowych, dialog polityczny, współpracę techniczną (w tym wspólne badania naukowe i innowacje), szkolenia (transfer wiedzy oraz rozwój umiejętności) oraz dostarczanie podstawowego sprzętu i materiałów.pl
dc.description.abstractThe link between security and development is a key underlying principle of the EU’s comprehensive approach to external conflicts and crises and complementary to the internal security policies. As stated in the treaties, the EU’s external action objectives are to preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security and also to foster the sustainable economic, social and environmental development of developing countries, with the primary aim of eradicating poverty. The primary objective of the EU’s development policy is the reduction and, in the long term, the eradication of poverty, but development policy also addresses sustainable development, inequalities, social injustice and human rights violations. This is essential in addressing the root causes of insecurity and conflict. The EU may use the Common Foreign and Security Policy and the Common Security and Defence Policy missions outside its territory for peacekeeping, conflict prevention and strengthening international security. The need for mutually reinforcing interventions in the areas of security and development is clear. The EU has consistently underlined that security is a precondition for development and that without development and poverty eradication there will be nosustainable peace. Creating and fostering the political, social and economic conditions for stability is essential for a country’s security and a prerequisite for its development. This security development nexus is central to maximising the effectiveness of the EU’s external action. Current security capacity building efforts in partner countries span across a number of policy areas. They call on different instruments and focus on building effective, legitimate and sustainable institutions, including effective justice and security sectors, border control and coast guards. Capacity building activities include access to international instruments, political dialogue, technical cooperation (including joint research and innovation), training (knowledge transfer and skills development) and the provision of essential equipment and material. Training in the security sector seeks to improve a partner’s ability to ensure stability and the protection of citizens.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectbezpieczeństwo i rozwójpl
dc.subjectskuteczność działań zewnętrznych UEpl
dc.subjectzdolności UE w obszarze bezpieczeństwa i obronypl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectsecurity and developmentpl
dc.subjecteffectiveness of EU external actionspl
dc.subjectEU capa - bilities in the area of security and defensepl
dc.titleBudowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymian. Wstęp analityczny.pl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2016.10.1-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZBIGNIEW D. CZACHÓR Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju..pdf350.27 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.