Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21929
Title: Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015
Other Titles: Angela Merkel’s approach to the integration of Turkey and the European Union from 2005–2015
Authors: Bielawska, Agnieszka
Keywords: Angela Merkel
Unia Europejska
Turcja
rozszerzenie
integracja
Angela Merkel
European Union
Turkey
Enlargement
integration
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.101-120
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Angeli Merkel wobec członkostwa Turcji w Unii Europejskiej w latach 2005–2015. Podzielony został na 6 części, które przybliżają historię stosunków unijno-tureckich oraz najczęściej pojawiające się kwestie podejmowane przez kanclerz w związku z tureckimi staraniami o akcesję. Autorka zdaje sobie sprawę, iż nie przedstawiła całego wachlarza zagadnień związanych z staraniami o członkostwo tegoż państwa, niemniej zarysowała ważne kwestie, które najbardziej wpłynęły na postawę A. Merkel w ostatnich 10 latach.
The aim of the article is to present the position of Angela Merkel to Turkey’s membership in the European Union in years 2005–2015. It has been divided into 6 parts, which introduces the history of relations between the EU and Turkey, and Chancellor’s most pronounced concerns in connection with the efforts of Turkish accession. The author realizes that she did not present the whole range of issues related to the Turkey’s efforts, but outlined the important issues that influenced the most Angela Merkel’s attitude in the past 10 years.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21929
DOI: DOI : 10.14746/rie.2016.10.7
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGNIESZKA BIELAWSKA Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015.pdf342.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.