Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21931
Title: Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech
Other Titles: European Union policies vis-a-vis the development of renewable energy sources in Germany
Authors: Molo, Beata
Keywords: Unia Europejska
Niemcy
odnawialne źródła energii
polityka energetyczna
European Union
Germany
renewable energy sources
energy policy
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.121-142
Abstract: Artykuł podejmuje problematykę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej i jednego z jej zasadniczych celów zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii. W artykule przedstawiono potencjał odnawialnych źródeł energii w UE, jak również genezę i ewolucję znaczenia odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej UE. Artykuł zawiera bilans wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Niemczech oraz prezentuje ich rolę w procesie transformacji energetycznej (Energiewende) i mechanizmy wsparcia ich rozwoju.
The article raises the problem of the development of the renewable energy sources in Germany in the context of the energy policy of the European Union and one of its principal targets the build-up of the renewable energy sources. The study describes potential of the renewable energy sources of the EU as well as the origin and evolution of the significance of the renewable energy sources in the energy policy of the EU. The article contains the balance sheet of the renewable energy sources’ usage in Germany as well as it presents their role in the process of the energy transformation (Energiewende) and mechanisms for support of their development.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21931
DOI: DOI : 10.14746/rie.2016.10.8
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BEATA MOLO Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech.pdf359.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.