Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21959
Title: Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kultury
Authors: Hendrykowski, Marek
Keywords: proksemika
semiotyka
przestrzeń
czas
relacje międzyludzkie
progowosć
zachowanie
komunikowanie
intymność
przestrzeń symboliczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Hendrykowski M., Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kultury. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 194
Series/Report no.: Seria Filmoznawcza;18
Abstract: Tematem monografii i przedmiotem zawartych w niej studiów jest semiotyka interpersonalnych relacji proksemicznych w dzisiejszym świecie. Studiując to zagadnienie, autor stawia trzy hipotezy badawcze. Po pierwsze, relacje interpersonalne odnoszące się do przestrzeni społecznej stanowią nie odległy margines, lecz bardzo istotny wyznacznik charakterystyki każdego systemu kultury. Po drugie, tradycyjne sposoby definiowania proksemiki akcentujące istnienie barier międzyludzkich ujmują złożoną problematykę tej dziedziny nauki o znakach i znaczeniu zbyt wąsko i z reguły schematycznie. I po trzecie, głębokie przemiany relacji proksemicznych, jakie dokonują się w makrosystemie kultury współczesnej, wywierają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie samej kultury i sposób uczestnictwa w niej jednostek, grup oraz zbiorowości. Ekosystem kultury – rozpatrywany w kategoriach proksemiki relacji interpersonalnych – nie jest abstrakcyjnym modelem, lecz złożonym systemem operacyjnym organizującym codzienne warunki egzystencji jednostek, grup i zbiorowości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21959
ISBN: 978-83-232-3103-5
ISSN: 1642-8595
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hendrykowski_M_Proksemika_internet.pdf3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.