Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21966
Title: The politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency
Other Titles: Polityzacja Europy. Obraz prezydencji w Radzie UE w polskich mediach
Authors: Stępińska, Agnieszka
Keywords: media
public sphere
European Union
politicization
Europeanization
media
sfera publiczna
Unia Europejska
polityzacja
europeizacja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s. 2013-228
Abstract: This paper aims to present the findings of the quantitative analysis of the content of selected Polish print media regarding the coverage of the Polish EU presidency. The study concentrates on the relation between political bias of selected Polish daily newspapers and weekly magazines and their evaluation of Poland’s presidency in the European Union Council with regard to two concepts: Europeanization of public sphere and politicization of Europe. The findings showed that national political perspective was used not only by political actors, but also by the journalists while covering European issues. However, the study provides arguments supporting the assumption on not only an instrumentalization of Europe during the parliamentary elections in Poland, but also on a politicization of Europe as inter-related with a vertical Europeanization of public sphere and democratization.
Celem artykułu jest ukazanie wyników badania zawartości polskich mediów z okresu sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Analiza poświęcona była wpływowi orientacji politycznej organizacji medialnej (wybranych gazet codziennych i tygodników opinii) na sposób relacjonowania polskiej prezydencji. Podstawę teoretyczną badania stanowiły dwie koncepcje: europeizacji sfery publicznej oraz polityzacji Europy. Wyniki badania nie tylko potwierdzają różnice w prezentowaniu tematyki europejskiej i polskiej prezydencji w tytułach o wyraźnie określonej orientacji politycznej, ale ukazują specyfikę polskich mediów: źródłem cen i poglądów prezentowanych na łamach są nie tylko politycy, ale także dziennikarze. Na podstawie wyników wyprowadzić można wniosek nie tylko o instrumentalnym wykorzystywaniu tematyki europejskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2011 roku, ale także o polityzacji Europy jako zjawiska związanego ściśle z wertykalną europeizacją sfery publicznej i demokratyzacją.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21966
DOI: 10.14746/rie.2016.10.13
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGNIESZKA STĘPIŃSKA 1The politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency.pdf395.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.